222/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 9 § ja 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä 9 § on 18 päivänä huhtikuuta 1975 annetussa asetuksessa (267/75) seuraavasti:

9 §

Eläkelaitos toimii jakautuneena osastoihin, jotka ovat hallinto-osasto, talousosasto, eläke- ja toimeentuloturvaosasto, terveys- ja toimeentuloturvaosasto, tietohallinto-osasto ja palveluosasto.

Osastossa voi olla alayksikköjä.

12 §

Lisätty hallitus ottaa ja vapauttaa toimestaan eläkelaitoksen osastopäällikön, ylilääkärin, ylikamreerin ja apulaisylilääkärin. Mainitut toimihenkilöt voidaan ottaa vasta 14 päivän kuluttua sen jälkeen, kun toimen avoinna olemisesta on ilmoitettu pääkaupungin enimmin levinneissä sanomalehdissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tämän asetuksen 9 §:stä aiheutuvat toimihenkilöiden nimitykset voidaan ensimmäisellä kerralla tehdä sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään, haettavaksi ilmoittamatta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.