214/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetun asetuksen (575/88) 7 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (677/90), sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §
Ilmoitus syyttäjälle

Esitutkintaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava tutkittavakseen tulleesta rikosasiasta syyttäjälle, kun jotakuta epäillään rikoksesta:

1) josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kymmenen vuotta vankeutta;

2) jolla on laaja yhteiskunnallinen merkitys;

3) joka on aiheuttanut suuren henkilö-, ympäristö- tai varallisuusvahingon taikka vahingon vaaran;

4) jonka tutkinta edellyttää erityistä taloudellisten asioiden tuntemusta;

5) jonka osalta on epätietoisuutta oikeuspaikasta tai syyttäjän toimivallasta;

6) joka liittyy tutkittavina olevien muiden rikosten kanssa syyttäjän käsiteltäväksi tulevaan laajaan asiakokonaisuuteen;

7) joka liittyy jo syyttäjän tai tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan rikosasiaan; tai

8) jota hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.