213/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (1697/92) 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 14 § seuraavasti:

11 §

Oikeuskanslerin alaisia yleisiä syyttäjiä ovat lääninsyyttäjä, Ahvenanmaan maakunnansyyttäjä, kaupunginviskaali, nimismies ja apulaisnimismies sekä rangaistusmääräysasioiden apulaissyyttäjä. Muita oikeuskanslerin alaisia syyttäjiä ovat sotilaslakimies sekä oikeuskanslerin johonkin asiaan erikseen määräämä syyttäjä.


12 §

Oikeuskansleri käyttää itsenäistä ja muista viranomaisista riippumatonta syyteharkintavaltaa, jollei hallitusmuodon säännöksistä muuta johdu. Oikeuskansleri voi ajaa syytettä kaikissa tuomioistuimissa taikka määrätä asianomaisen toimivaltaisen syyttäjän tai muun henkilön ajamaan syytettä. Oikeuskansleri ratkaisee syyttäjänä ne tuomioistuinlaitoksen virkamiehiä koskevat virkasyyteasiat, jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.


14 §

Oikeuskansleri nimittää kaupunginviskaalin ja määrää rangaistusmääräysasioiden apulaissyyttäjän. Täytettäessä lääninpoliisineuvoksen virkaa oikeuskanslerin on annettava lausuntonsa viran hakijoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.