209/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Valtioneuvoston päätös sianlihan vientikustannusmaksun muuttamisesta

Kun eduskunnalle on 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu esitys maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, valtioneuvosto on maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 3 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt sianlihan vientikustannusmaksun kantamisesta seuraavaa:

1 §

Sianlihan vientikustannusmaksu on kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 30 penniä, jos ruho painaa enintään 76 kiloa ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 80 kiloa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Sven Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.