187/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1994

Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (370/83) 8 § seuraavasti:

8 §

Viranomainen tai muu julkisoikeudellinen toimielin (viranomainen) voi elatusapuun oikeutetun sijasta pyytää päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa, jos viranomaisella on tähän oikeus oman valtionsa lain mukaan sekä velvollisuus suorittaa perittävät elatusavut joko ennakkona tai perinnän jälkeen elatusapuun oikeutetulle.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1994.

HE 60/93
LaVM 28/93

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.