130/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 3 a ja 104 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a § 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (672/76) ja 104 a § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1548/92), sekä

muutetaan 104, 106 ja 107 § sekä 108 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 104 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 107 § ja 108 §:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1339/90) ja 108 §:n 2 momentti 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (741/81), seuraavasti:

104 §

Ennakkoperintälain mukaan verovelvolliselta kannettavaksi määrätty ennakko, joka on kertynyt viimeistään kuukautta ennen verovuoden verotuksen päättymistä, on käytettävä 103 §:ssä tarkoitetussa kunnassa määrättyjen verojen ja maksujen sekä yhteisön tuloveron suoritukseksi.

106 §

Jos joltakin vuodelta toimitettavassa verotuksessa määrätään verovelvolliselle ainoastaan varallisuusveroa tai tuloveroa vain tietynlaisesta tulosta sen vuoksi, että verovelvollisen tilikausi ei ole kalenterivuosi, luetaan ennakon kertymästä veron lyhennykseksi vain verotuksessa tarvittava määrä. Muu osa ennakon kertymästä luetaan verovelvollisen hyväksi seuraavassa verotuksessa.

107 §

Veroilmoitukseen tehdyn merkinnän mukaan voidaan toisen puolison verojen ja maksujen suoritukseksi käyttää toisen puolison ennakonpalautusta.

108 §

Verotuksessa hyväksi luettavat määrät, joita ei tarvita verovelvollisen verojen ja maksujen suoritukseksi, palautetaan ennakonpalautuksena.

Maksuunpantujen ennakoiden kertymiä verotuksessa hyväksi luettaessa lasketaan kokonaan tai osaksi maksamattomille erille veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa tarkoitettu viivästyskorko.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran käytettäessä verovuoden 1993 ennakoita verovelvollisen verojen ja maksujen sekä yhteisön tuloveron suoritukseksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 279/93
VaVM 79/93

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.