112/1994

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/92) 3 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti:

3 §

Johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja ja yksi viraston henkilöstön edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa käytännön tavoitteet patentti- ja rekisterihallituksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon virastolle asetetut tavoitteet;

2) ohjata ja valvoa virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) antaa lausunto osastopäällikön nimitysasiassa;

5) edistää viraston ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä; sekä

6) käsitellä muut viraston yleisen toiminnan kannalta merkittävät asiat, jotka pääjohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi tai jotka se ottaa käsiteltävikseen. Johtokunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan kuulu asia, joka koskee virastossa käsiteltävänä olevaa yksittäistä hakemus-, ilmoitus- tai valitusasiaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994. Johtokunnan puheenjohtajana toimii patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja siihen asti kunnes valtioneuvosto määrää uuden puheenjohtajan.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.