72/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Asetus vuonna 1994 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72):

1 §

Vuodelta 1994 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,65 59,398 40,602

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntayhtymä

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,65 59,398 40,602

3) kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
11,65 33,906 66,094

4) kun palkan maksajana on muu kuin 1,2, tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
3,85 62,338 37,662
5,45 73,394 26,606
6,35 77,165 22,835

Vuodelta 1994 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
67,6 32,4
2 §

Vuonna 1994 kertyvistä, vuoteen 1993 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) työnantajan lapsilisämaksua 0,0 %
2) työnantajan kansaneläkemaksua 66,7 %
3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 33,3 %
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.