15/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa 16 päivänä tammikuuta 1987 annetun asetuksen (22/87) nimike sekä 1 §, 2 §:n 3 kohta sekä 8 ja 9 § seuraavasti:

Asetus

kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

1 §

Tätä asetusta sovelletaan, mikäli vieraan valtion kanssa tehdystä sopimuksesta ei muuta johdu, pantaessa täytäntöön vieraan valtion tuomioistuimen määräämä vapaudenmenetystä tarkoittava seuraamus ja menettämisseuraamus Suomessa ja jätettäessä Suomen tuomioistuimen tuomitsema vankeusrangaistus tai menettämisseuraamus täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (21/87), jäljempänä täytäntöönpanolaki, nojalla.

2 §

Pyyntö vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa tehdään oikeusministeriölle kirjallisesti. Pyynnön käsittelyä varten on oikeusministeriölle toimitettava:


3) selvitys siitä, että vapaudenmenetystä tarkoittavaan seuraamukseen tuomittu on antanut suostumuksensa seuraamuksen täytäntöönpanoon Suomessa; sekä


8 §

Ennen kuin oikeusministeriö päättää vieraas- sa valtiossa määrätyn vapaudenmenetystä tarkoittavan seuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa tai Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen jättämisestä täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa, sen on hankittava sisäasiainministeriön lausunto. Milloin vieraassa valtiossa määrätty seuraamus koskee sellaista rikosta, josta syyte voidaan nostaa Suomessa, lausunto on pyydettävä myös oikeuskanslerilta.

9 §

Kun oikeusministeriö on päättänyt vieraassa valtiossa määrätyn vapaudenmenetystä tarkoittavan seuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa tai Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen jättämisestä täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa, sen on ilmoitettava päätöksestään rikosrekisteritoimistolle.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.