1670/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/78) 1 §, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1664/92) ja 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (577/93), seuraavasti:

1 §

Yksityisellä työnantajilla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1994 välisenä aikana 3,85 prosenttia;

jos kuitenkin työnantajan, joka harjoittaa liiketoimintaa ja on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, vuodelta 1992 toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1994 välisenä aikana 5,45 prosenttia; tai

jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1994 välisenä aikana 6,35 prosenttia. Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt vuonna 1992, käytetään vuoden 1991 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja.

Julkisoikeudellisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1994 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä

a) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla, kunnalla ja kuntainliitolla sekä kunnallisella liikelaitoksella 6,65 prosenttia ja

b) evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 11,65 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.