1652/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuksenvälitystoiminnan valvontamaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt vakuutuksenvälittäjistä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (251/93)18 §:n nojalla:

1 §

Jokaisen, joka on merkitty sosiaali- ja terveysministeriön vakuutuksenvälittäjistä pitämään rekisteriin (vakuutuksenvälittäjärekisteri ), on suoritettava valvonnasta kultakin kalenterivuodelta valvontamaksu siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Ensimmäiselta kalenterivuodelta maksu peritään rekisteröintiä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Muilta kalenterivuosilta maksu peritään tammikuun aikana.

2 §

Vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn luonnollisen henkilön valvontamaksu on 3 000 markkaa vuodessa.

Jos henkilö on merkitty vakuutuksenvälittäjärekisteriin 1 päivänä heinäkuuta tai sen jälkeen, valvontamaksu ensimmäiseltä kalenterivuodelta on kuitenkin 1 500 markkaa.

Pelkästään vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn yhteisön lukuun vakuutuksia välittävältä henkilöltä ei peritä valvontamaksua.

3 §

Vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn yhteisön valvontamaksu muodostuu perusmaksusta ja lisämaksusta.

Perusmaksu on 5 000 markkaa vuodessa. Jos yhteisö on merkitty vakuutuksenvälittäjärekisteriin 1 päivänä heinäkuuta tai sen jälkeen, valvontamaksu ensimmäiseltä kalenterivuodelta on kuitenkin 2 500 markkaa.

Lisämaksu on 1 500 markkaa vuodessa jokaisen vakuutuksenvälittäjärekisteriin merkityn luonnollisen henkilön osalta, joka välittää vakuutuksia 1 momentissa tarkoitetun yhteisön lukuun.

4 §

Valvontamaksun määräämisen ja maksuunpanon toimittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ensimmäiseltä kalenterivuodelta valvontamaksun määrääminen ja maksuunpano toimitetaan rekisteröinnin yhteydessä.

Muilta kalenterivuosilta valvontamaksun määrääminen ja maksuunpano toimitetaan niiden tietojen perusteella, jotka on merkitty vakuutuksenvälittäjärekisteriin viimeistään suoritusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 1 päivänä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Tarmo Pukkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.