1635/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus asunnonvälittäjäasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asunnonvälittäjäasetuksen (761/93) 3 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

3 §
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista on tehtävä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetty ilmoitus. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista asunnonvälitysliikkeen ja sen sivuliikkeen sijaintipaikan lääninhallitukselle on tehtävä ilmoitus, jossa on seuraavat tiedot ja liiteasiakirjat:


3) ote kaupparekisteristä, jos toiminnan harjoittajana on yhteisö tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.