1630/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/91) 3 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti, näistä 2 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (631/93), seuraavasti:

1 §

Maanmittauslaitos muodostuu keskushallinnosta sekä sen alaisista valtakunnallisista ja piirihallinnon toimintayksiköistä. Maanmittauslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen.

2 §

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja veroluokituksia, avustaa kiinteistöjä koskevien asetuksella säädettävien asioiden hoidossa sekä kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella huolehtia kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

5 §

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, peritään maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä muussa laissa tai asetuksessa taikka niiden nojalla säädetään maanmittaushallituksesta, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen maanmittauslaitoksen keskushallintoa.

Maanmittaushallituksen henkilöstön siirtymisestä maanmittauslaitoksen keskushallinnon ja sen alaisten valtakunnallisten toimintayksiköiden tai maanmittaustoimistojen henkilöstöksi päättää maanmittauslaitoksen pääjohtaja. Pääjohtaja voi myös päättää maanmittaustoimistossa työskentelevien henkilöiden siirtymisestä valtakunnallisten toimintayksiköiden henkilöstöksi.

HE 280/93
MmVM 31/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.