1617/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen ja sitä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994:

1) arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (740/93) ;

2) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (741/93);

3) obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (742/93);

4) konkurssisäännön muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (743/93);

5) arpajaislain 1 §:n muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (744/93);

6) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (745/93);

7) velkakirjalain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (746/93);

8) arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (747/93);

9) sijoitusrahastolain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (748/93);

10) arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (750/93);

11) arvopaperimarkkinalain 1 §:n muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (751/93);

12) luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1607/93);

13) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1608/93);

14) liikepankkilain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1609/93);

15) säästöpankkilain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1610/93);

16) osuuspankkilain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1611/93);

17) Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1612/93);

18) hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1613/93);

19) ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1614/93);

20) markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1615/93); sekä

21) rahoitustarkastuslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1616/93).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite IX: Neuvoston direktiivit 73/183/ETY, 77/780/ETY, 86/524/ETY, 89/646/ETY, 89/299/ETY, 89/647/ETY, 91/31/ETY, 83/350/ETY, 86/635/ETY, 89/117/ETY, 91/308/ETY, 79/279/ETY, 80/390/ETY, 82/121/ETY, 87/345/ETY, 88/627/ETY, 89/298/ETY, 89/592/ETY, 90/211/ETY, 85/611/ETY ja 88/220/ETY

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.