1604/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus lääkeasetuksen 8 ja 29 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lääkeasetuksen (693/ 87) 8 ja 29 §,

niistä 29 § sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa (249/93), seuraavasti:

8 §

Lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta voidaan myydä tai muutoin luovuttaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen (SopS 43/65) listoissa I, II ja IV sekä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/76) listoissa I ja II tarkoitettuja huumausaineita sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille, sotilasapteekeille ja eläinlääkäreille ainoastaan erillisen kirjallisen tilauksen perusteella.

29 §

Lääkelaitos määrää ne perusteet, missä laajuudessa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Islannissa laillistetun lääkärin sanotuissa maissa kirjoittamien, muita kuin vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa I, II ja IV sekä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoisssa I ja II mainittuja huumausaineita koskevien lääkemääräysten perusteella voidaan toimittaa lääkkeita Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.