1602/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista koskevista poikkeuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään kuluttajansuojalain (38/78) 7 luvun 4 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (85/93):

1 §

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa kertaluoton markkinoinnissa todellisen vuosikoron vain, jos luoton määrä on vähintään 1 000 markkaa.

2 §

Sen estämättä, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:n 1 momentissa säädetään, voidaan kertaluottoa koskeva sopimus postimyynnissä ja puhelimitse tapahtuvassa kotimyynnissä tehdä siten, että elinkeinonharjoittaja lähettää kulutushyödykkeen toimittamisen yhteydessä kuluttajalle allekirjoittamansa asiakirjan, joka sisältää kuluttajansuojalain 7 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut sopimusehdot ja muut tiedot.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sopimuksia polttoöljyn kertatoimituksesta kuluttajalle.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista koskevista poikkeuksista 28 päivänä marraskuuta 1986 annettu asetus (873/86).

ETA-sopimuksen liite XIX: neuvoston direktiivi (87/102/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.