1597/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 45 §:n 3 momentti, 48 a §, 52 §:n 1 momentti ja 53 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 45 §:n 3 momentti ja 53 §:n 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (494/88), 48 a § 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1221/88) ja 52 §:n 1 momentti 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (654/74), sekä

kumotaan 52 a § sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa, seuraavasti

45 §

Erityiskustannusten perusteella myönnettävän hoitotuen saamisen edellytyksenä on, että sairauden tai vamman aiheuttamien jatkuvien kustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään maksettavan hoitotuen määrään.


48 a §

Ulkomailla asuvan tai yli vuoden oleskelevan kansaneläkkeen hakijan tulee toimittaa eläkehakemuksensa Helsingin vakuutuspiirin paikallistoimistoon, ja se käsitellään Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnassa, jollei eläkelaitos toisin määrää.

52 §

Hautausavustusta koskeva hakemus on annettava vainajan asuinkunnan vakuutuspiirin paikallistoimistolle. Ulkomailla yli vuoden oleskelleen vainajan osalta hakemus on kuitenkin toimitettava Helsingin vakuutuspiirin paikallistoimistolle, jollei eläkelaitos toisin määrää.


53 §

Työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä saava on velvollinen ilmoittamaan ryhtymisestään työhön, josta saatava ansiotulo on vähintään kansaneläkelain 22 a §:n 1 momentissa mainitun markkamäärän suuruinen. Samoin on ilmoitettava, jos ansiotulot lisääntyvät niin, että ne ylittävät edellä tarkoitetun määrän. Puolitettua yksilöllistä varhaiseläkettä saavan on ilmoitettava, jos ansiotulot lisääntyvät niin, että eläke kansaneläkelain 22 a §:n 5 momentin mukaan olisi jätettävä lepäämään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneiden kertakustannusten perusteella korotusta hoitotukeen saavien etuus maksetaan korotettuna päätöksessä mainitun ajan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.