1550/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 30 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (568/93), seuraavasti:

30 §

Leskeneläkkeen lisäosa määräytyy 15 b, 15 d ja 15 f §:n mukaan. Eläkkeensaajan työtulosta otetaan kuitenkin vuosituloa määrättäessä huomioon vain 60 prosenttia. Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä. Työtuloksi katsotaan myös

1) perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitettu perhehoitajalle maksettu palkkio;

2) sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä tarkoitettuun omaishoitoon koskevaan sopimukseen perustuva hoitopalkkio;

3) työttömyysturvalain (602/84) mukainen työttömyyspäiväraha;

4) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukainen työmarkkinatuki; sekä

5) työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava vuodelta tai sitä lyhyemmältä ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 235/93
StVM 47/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.