1523/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) liitteenä olevaa tullitariffia, sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1989, 29 päivänä kesäkuuta 1990 ja 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetuilla laeilla (655/89, 594/90 ja 334/92) seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

HE 271/93
VaVM 76/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Liite

TULLITARIFFI

PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.