1493/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat sairausvakuutuslain (364/63) 5 a §:ssä tarkoitettujen lääkkeiden korvausperusteeksi hyväksyttävän kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista ja vahvistetun hinnan korottamista koskevan hakemuksen käsittely ja muut suoritteet, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) uusi vaikuttava aine, uusi lääkeaineyhdistelmä, bioteknologisesti valmistettu lääke 8 000,-
2) uusi vahvuus, uusi lääkemuoto, rinnakkaisvalmiste, allergeenivalmiste, radiofarmaseuttinen valmiste, rokote, lääkevalmiste rinnakkaistuonnissa, kliininen ravintovalmiste, perusvoide 3 000,-
3) korvausjäijestelmän piiriin hyväksytyn valmisteen uusi pakkauskoko 1 200,-
4) potilaskohtainen, lääkelain 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu, erityisluvalla toimitettava lääkevalmiste 50,-
5) vahvistetun hinnan korotushakemus hakemuksen ensimmäiseltä valmisteelta 1 200,-
6) 5-kohdassa tarkoitetun hakemuksen kultakin seuraavalta valmisteelta 300,-
2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Sellaiset lausunnot ja palvelut, jotka eivät välittömästi 1 iitty hinnanvahvistushakemuksen normaaliin käsittelyyn tai kuulemismenettelyyn, lääkekorvauslautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein.

3 §
Vapautus maksusta

Jos valmisteen myynti on vähäistä tai sen voidaan arvioida muodostuvan vähäseksi, maksua ei erityisestä sairaanhoidoli isesta syystä peritä.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätös on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.