1455/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 83 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), sekä

lisätään lakiin uusi 83 a § seuraavasti:

83 §

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevan peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun käyttökustannuksia varten myönnetään, jollei erikseen toisin säädetä, valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) peruskoulun osalta säädetään. Koulun ylläpitäjästä on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulua ylläpitävästä kunnasta säädetään.


83 a §

Edellä 83 §:ssä tarkoitetun koulun oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa peruskoulun oppilaan kotikunnan maksuosuudesta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.