1446/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1703/92) 47 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 34 §:n 3 momentti, 47 §:n 1 ja 4 momentti, 48 ja 51 § sekä 55 §:n 1 momentti seuraavasti:

34 §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.


47 §
Koenumerokilvet

1. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi hakemuksesta antaa ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin.


4. Koenumerotodistus on voimassa kalenterivuoden loppuun. Todistus uudistetaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai sitä ei ole peruutettu tai ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja muun erityisen syyn nojalla jätä sitä uusimatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.


48 §
Koenumerotodistuksen peruuttaminen

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin tämän asetuksen tai todistuksen antamisen yhteydessä asetettujen ehtojen vastaisesti tai todistuksen saanut on jättänyt todistuksen lunastamatta.

51 §
Koenumero- ja siirtokilpien palauttaminen

Koenumero- ja siirtokilvet sekä kilpien käyttöön oikeuttava todistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

55 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suomessa rekisteröidyn perävaunun vetoon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.