1432/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä

Työministeriö on nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/93) 19 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

Erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa aiheuttavat työt

Tämä päätös sisältää esimerkkiluettelon nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen (508/86) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vaarallisista töistä.

1 Mekaaniset vaaratekijät
1.1 Koneet, laitteet, työvälineet

- työskentely vaarallisilla koneilla, laitteilla tai työvälineillä, joilla työntekijä voi omalla varomattomuudellaan aikaansaada vakavan työtapaturman.

Tällaisia koneita ja laitteita ovat esimerkiksi laserlaitteet, jotka kuuluvat luokkiin 3 A, 3 B ja 4, samoin kuin sirkkelit, pyörösahat, vannesahat, höyläkoneet, moottorisahat, jyrsinkoneet, konevoimalla toimivat leikkurit, puristimet, joita käytettäessä työtapana on niin sanottu vaaraton piteleminen, avonieluiset murskauskoneet, pylväsporakoneet, kulmahiomakoneet, metallisorvit, kaasuhitsauslaitteet ja kaasuleikkauslaitteet, naulaimet, joissa voimana käytetään paineilmaa tai vastaavaa taikka ruutipanosta.

1.2 Ajettavat työkoneet

- työskentely traktoreilla, joissa ei ole turvaohjaamoa tai jotka on varustettu vinssillä, kuormausnosturilla, kaivinkoneella tai etu- tai takakuormaimella taikka joihin liitetään sellaisia työkoneita, esimerkiksi jyrsin, vetävä peräkärry tai muu työkone, jossa tarvitaan erillistä voimansiirtoa

- työskentely trukeilla lukuunottamatta hitaita tavaran siirtoon käytettäviä trukkeja (niin sanotut matalanostotrukit)

- työskentely maansiirtokoneilla, metsätyökoneilla, leikkuupuimureilla, turpeennostokoneilla tai niitä vastaavilla ajettavilla työkoneilla.

1.3 Nosto- ja siirtolaitteet

- konekäyttöisten nosto- ja siirtolaitteiden kuljettajan, merkinantajan tai hoitajan työ lukuun ottamatta kiinteästi asennetun painonappiohjauksella varustetun hissin ohjaamista sekä nostimen, taljan tai vastaavan laitteen käyttämistä oman työkappaleen nostamiseen

- henkilönostot nosturilla, trukilla tai muulla tavarannostoon suunnitellulla laitteella taikka henkilönostimella.

2 Kemialliset vaaratekijät

- työt syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden kanssa

- työt asbestia sisältävien materiaalien, aineiden ja tuotteiden kanssa

- työt, joissa käsitellään erittäin myrkyllisiä tai myrkyllisiä kemikaaleja

- työt joissa levitetään, käytetään tai käsitellään torjunta-aineita

- työt, joissa käsitellään muita vaarallisia kemikaaleja silloin kun aineen vaarallisuudesta, työmenetelmästä tai käsittelytavoista johtuen kokemattomuus tai varomattomuus voi aiheuttaa myrkytyksen, terveydellisen haitan (esim. allergisoiva aine) tai muun erityisen vaaran.

3 Fysikaaliset vaaratekijät
3.1 Säteily

- työt, joissa voi altistua vaaralliselle säteilylle.

3.2 Melu

- työt, joissa voimakas melu voi aiheuttaa kuulovaurion vaaraa.

3.3 Tärinä

- työt voimakkaasti tärisevillä työkoneilla.

4 Sähköiset vaaratekijät

- jännitetyöt

- työt paljaiden jännitteellisten osien läheisyydessä

- työt sähköpylväissä ja mastoissa

- vahvavirtalaitteiden huolto- ja korjaustyöt

- hissien huolto- ja korjaustyöt.

5 Biologiset vaaratekijät

- tartuntavaaralliset työt esimerkiksi mikrobiologisissa laboratorioissa, jätevedenpuhdistamoissa, tartuntavaarallisen jätteen tai likapyykin käsittelyssä sekä kaatopaikoilla.

6 Ruumiillinen liikarasitus

- jatkuva nostotyö, jossa taakan paino ylittää jatkuvasti 20 kg miehillä ja 15 kg naisilla sekä yksipuolisesti kuormittava työ, jossa harjaantumattomuus voi aiheuttaa rasitusvammoja.

7 Eräät työt

- maanalainen työ kaivoksessa, rikkokivien räjäytys tai tähän verrattavissa olevat työt

- tunnelilouhinta

- alusten lastaukseen ja purkamiseen välittömästi kuuluvat työt

- kiskoajoneuvojen kuljettaminen rautateillä ja kiskoliikenteessä sekä vaihde- ja järjestelytyöt ratapihoilla

- vaaraa aiheuttavat huolto-, puhdistus- ja korjaustyöt

- viranomaisten tarkastuksen alaiseksi määrättyjen paineellisten laitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustyö

- työ kaivannossa, jossa on sortumis- ja luhistumisvaara

- rakennusten purkutyö

- säiliötyö, jossa on tukehtumisen tai muu vastaava vaara

- työ, johon liittyy ilmeinen putoamisvaara

- työ vaarallisten eläinten kanssa

- koe-eläinten hoitotyö.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sillä kumotaan 7 päivänä elokuuta 1986 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä (641/86).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.