1396/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös lunastuksesta, joka suoritetaan ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjoista ja muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista, todistuksista ja otteista

Valtioneuvosto on Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen esityksestä ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen (179/70) 70 § 1 momentin nojalla määrännyt, että kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista, todistuksista ja otteista peritään seurakunnalle lunastusta soveltuvin osin sisäasiainministeriön rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun päätöksen (328/93) mukaisesti.

Kirkollishallitus vahvistaa tuntipalkkioperusteen, jonka mukaan sukuselvityksestä sukututkimusta varten suoritetaan korvausta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sillä kumotaan valtioneuvoston 21 päivänä lokakuuta 1976 antama päätös taksasta, jonka mukaan suoritetaan lunastusta ortodoksisen seurakunnan papin annettavista virkatodistuksista ja muista asiakirjoista (868/76).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.