1384/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kaapelilähetystoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan kaapelilähetystoiminnasta 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun asetuksen (526/87) 1§:n 2 ja 3 momentti sekä 5 §, seuraavasti:

1 §
Toimilupahakemus

Hakemukseen on liitettävä kaupparekisterinote tai muu vastaava selvitys, josta käy ilmi, että hakija on suomalainen yhteisö tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa kaupparekisteriin merkitty sivuliike sekä viideksi vuodeksi laadittu kaapelilähetystoiminnan yleissuunnitelma ja rahoituslaskelma.

Hakemukseen on oheistettava hakijan viimeksi vahvistettu tilinpäätös sekä luettelo hakijan omistajista, osakkaista tai jäsenistä taikka muista henkilöistä tai yhteisöistä, jotka käyttävät hakijana olevassa yhteisössä päätösvaltaa, jollei liikenneministeriö toisin määrää.

5 §
Satelliittiohjelmat

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 12 §:n (1213/92) mukaisina satelliittiohjelmina pidetään ohjelmia myös silloin, kun samalla ohjelmakanavalla välitetään eri aikoina useampaa kuin yhtä satelliittiohjelmaa, jos jokainen niistä erikseen täyttää sanotussa pykälässä säädetyt edellytykset eikä ohjelmakanavalla lähetetä muuta ohjelmaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.