1377/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus Autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan Autorekisterikeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1298/92) 5 § ja 7 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 6 ja 8 § seuraavasti:

6 §
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi.

8 §
Maksujen periminen

Autorekisterikeskuksen varsinaista ajoneuvoveroa, ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiä sekä kuljettajantutkintoja koskevassa asiassa tekemään päätökseen perustuva erääntynyt maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.