1308/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kemikaaliasetuksen 25 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/93) 25 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

25 §

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 4–6 kohta, sekä 7–14 § tulevat kuitenkin vojmaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Asetuksen 5 §:n 1 momentin mukaiset ympäristölle vaarallista valmistetta koskevat velvoitteet tulevat voimaan erikseen säädettävänä ajankohtana.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä kesäkuuta 1990 annettu kemikaaliasetus (620/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottavan asetuksen 34–39 §:n säännöksiä suojauskemikaalien ennakkohyväksymisestä sekä 43–46 §:n säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta sovelletaan edelleen kunnes erikseen toisin saadetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.