1274/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Työministerin esittelystä säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 13 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa laissa (660/84):

1 §

Työehtosopimuslain 7 §:n 1 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 130 000 ja 1 300 markaksi.

Työehtosopimuslain 9 §:n 1 momentissa säädetty hyvityssakon enimmäismäärä tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 130 000 markaksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1196/90).

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.