1269/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kilpailuneuvostosta 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (481/92) 3 § ja 8 §:n 3 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Kilpailuneuvoston jäsenillä on toimikautenaan sama virassapysymisoikeus kuin tuomarilla. Jos joku heistä toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Kilpailuneuvoston jäseniltä vaaditaan asioiden ratkaisemisessa tarvittavaa oikeudellista, taloustieteellistä tai talouden asiantuntemusta. Lisäksi kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja tuomarin tehtäviin perehtyneitä.

8 §

Kilpailuneuvosto voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita sekä hankkia asiantuntijalausuntoja. Todistajalle ja asiantuntijalle suoritetaan valtion varoista kilpailuneuvoston määräämä palkkio. Asianosaisille tulee varata tilaisuus olla läsnä todistajaa ja asiantuntijaa kuultaessa. Mikäli kilpailuneuvosto on saanut kirjallisen asiantuntijalausunnon, on asianosaisille varattava tilaisuus tutustua siihen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 182/93
TaVM 36/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.