1261/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1339/89) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1673/91), seuraavasti:


Lain 61 a § on voimassa vuoden 1996 loppuun. Sitä sovelletaan vuosilta 1990-1996 toimitettavissa verotuksissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 198/93
VaVM 58/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.