1233/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikeviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista määrätään maksu oheisen liitteen mukaan, ovat:

1) elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (521/92) 5 §:n säännöksestä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen,

2) vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (281/72) 1 ja 9 §:ssä tarkoitetun hakemusasian käsitteleminen,

3) elintarvikkeiden, aromiaineiden ja muiden lisäaineiden pakkausmerkinnöistä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen,

4) elintarvikeasetuksen (408/52) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen käyttö- ja kulutustavaroiden pakkausmerkinnöistä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen,

5) erityisvalmisteasetuksen (349/89) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta koskevan hakemusasian ja 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsitteleminen, sekä

6) lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen (211/60) 10 §:ssä tarkoitetun rakennussuunnitelman käsitteleminen.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat viraston tuottamat ja kustantamat tutkimus-, valvonta- ja muut julkaisut sekä muu aineisto,

2) erillisenä palveluna järjestettävä neuvonta ja konsultointi,

3) viraston tiedostojen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta,

4) muu koulutus kuin maksuton valvontaviranomaisten virkatehtäviin kuuluva koulutus,

5) asiakkaan pyynnöstä tehtävät selvitykset ja muut vastaavat suoritteet, sekä

6) valokopiot tai muut jäljennökset, elleivät ne sisälly kohdissa 1-5 mainittujen suoritteiden hintoihin.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Toivonen

ELINTARVIKEVIRASTON JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN HINNAT


1) Lisäainepäätös                  2 000 mk
2) Ravintoaineiden lisäämistä koskeva päätös    2 400 mk
3) Pakkausmerkintäpäätös              1 300 mk
4) Poikkeuslupa erityisvalmisteasetuksen 3 §:n
  säännöksistä ja ravintoainevalmisteilmoitus   1 400 mk
5) Lihalaitoksen rakentamissuunnitelman
  hyväksymistä koskeva päätös           2 400 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.