1220/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (391/91) 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Kokeilun johtoryhmä

Kokeiluyksikön oppilaitosten ylläpitäjät asettavat kokeilun johtamista ja kokeiluyksikön hallintoa varten johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävistä ja asianomaisten oppilaitosten johtokuntien ja kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen päätösvallan siirtämisestä johtoryhmälle säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla johtosäännössä.


Jos kokeiluyksikköön kuuluu suomen- ja ruotsinkielistä opetusta antavia oppilaitoksia, johtoryhmä jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon. Jaostot käyttävät toimialallaan johtoryhmän päätösvaltaa sen mukaan kuin johtosäännössä tarkemmin määrätään. Kaksikielisen kokeiluyksikön johtoryhmän kokoonpanossa on tasapuolisesti otettava huomioon 2 momentissa tarkoitettu edustus molempien kieliryhmien osalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 256/93
SiVM 20/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.