1159/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Verohallituksen päätös vuonna 1994 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n, 75 §:n 2 momentin, 142 §:n ja Kostamuksen alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttamista poikkeuksista verolainsäädäntöön 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (943/77) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1036/78), määrännyt:

1 §

Vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 6, 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 13 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

5 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

6 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

7 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

8 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:


Kulkuneuvo     Korvauksen enimmäismäärä
auto        173 penniä kilometriltä, jota korotetaan
          - 14 penniä kilometriltä perävaunun
           kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
          - 30 penniä kilometriltä silloin, kun
           työn suorittaminen edellyttää
           asuntovaunun kuljettamista autoon
           kiinnitettynä
          - 75 penniä kilometriltä silloin, kun
           työn suorittaminen edellyttää taukotuvan
           kuljettamista autoon kiinnitettynä
          - 4 penniä kilometriltä sellaisista
           autossa kuljetettavista koneista tai
           muista esineistä, joiden paino
           ylittää 80 kiloa tai joiden koko
           on suuri
          - 4 penniä kilometriltä, jos palkansaaja
           työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi
           kuljettaa autossa koiraa
          - 15 penniä kilometriltä silloin, kun
           työn suorittaminen edellyttää
           liikkumista autolla metsäautotiellä
           tai muulta liikenteeltä suljetulla
           tienrakennustyömaalla, kyseisten
           kilometrien osalta
moottorivene    193 penniä kilometriltä
moottorikelkka   125 penniä kilometriltä
moottoripyörä    103 penniä kilometriltä
moottoripolkupyörä  73 penniä kilometriltä
muu kulkuneuvo    39 penniä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 4 penniä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 47 penniä kilometriltä.

9 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

10 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

11 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:


Työmatkan kestoaika          Päivärahan
                   enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha)         70,-
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)       158,-
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla           70,-
- yli 6 tunnilla              158,-

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyk- sessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

12 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:


Maa tai alue                     Päivärahan
                         enimmäismäärä

Afganistan                        250,-
Alankomaat                        370,-
Alankomaiden Antillit                   325,-
Albania                          245,-
Algeria                          300,-
Andorra                          190,-
Angola                          465,-
Antiqua ja Barbuda                    300,-
Arabiemiirikuntien liitto                 335,-
Argentiina                        385,-
Armenia                          200,-
Australia                         330,-
Azorit                          175,-
Azerbaidzan                        200,-
Bahamasaaret                       280,-
Bahrain                          265,-
Bangladesh                        165,-
Barbados                         370,-
Belgia                          385,-
Belize                          280,-
Benin                           235,-
Bermuda                          330,-
Bhutan                          120,-
Bolivia                          135,-
Botswana                         185,-
Brasilia                         250,-
Brunei                          320,-
Bulgaria                         230,-
Burkina Faso                       260,-
Burundi                          135,-
Chile                           235,-
Costa Rica                        210,-
Djibouti                         245,-
Dominica                         300,-
Dominikaaninen tasavalta                 275,-
Ecuador                          185,-
Egypti                          190,-
El Salvador                        215,-
Espanja                          350,-
Etelä-Afrikka                       200,-
Etiopia                          145,-
Fidzi                           195,-
Filippiinit                        235,-
Färsaaret                         335,-
Gabon                           290,-
Gambia                          235,-
Georgia                          220,-
Ghana                           195,-
Grenada                          300,-
Grönlanti                         330,-
Guadeloupe                        270,-
Guatemala                         210,-
Guinea                          295,-
Guinea-Bissau                       195,-
Guyana                          195,-
Haiti                           280,-
Honduras                         150,-
Hongkong                         350,-
Indonesia                         245,-
Intia                           180,-
Irak                           180,-
Iran                           180,-
Irlanti                          330,-
Islanti                          390,-
Iso-Britannia                       345,-
Israel                          330,-
Italia                          345,-
Itävalta                         360,-
Jamaika                          220,-
Japani                          510,-
Jemen                           295,-
Jordania                         250,-
Jugoslavia                        175,-
Kambodzha                         220,-
Kamerun                          255,-
Kanada                          260,-
Kanarian saaret                      240,-
Kap Verde                         150,-
Kazakstan                         195,-
Kenia                           165,-
Keski-Afrikan tasavalta                  320,-
Kiina                           320,-
Kirgisia                         175,-
Kolumbia                         185,-
Komorit                          220,-
Kongo                           300,-
Korean demokraattinen kansantasavalta           220,-
Korean tasavalta                     395,-
Kreikka                          240,-
Kroatia                          250,-
Kuuba                           210,-
Kuwait                          310,-
Kypros                          220,-
Laos                           160,-
Latvia                          230,-
Lesotho                          135,-
Libanon                          235,-
Liberia                          275,-
Libya                           315,-
Liechtenstein                       300,-
Liettua                          165,-
Luxemburg                         375,-
Macao                           275,-
Madagascar                        165,-
Madeira                          200,-
Makedonia                         150,-
Malawi                          170,-
Malediivit                        130,-
Malesia                          235,-
Mali                           245,-
Malta                           260,-
Marokko                          295,-
Martinique                        275,-
Mauritania                        170,-
Mauritius                         205,-
Meksiko                          250,-
Moldova                          175,-
Monaco                          365,-
Mongolia                         250,-
Mosambik                         195,-
Myanmar                          275,-
Namibia                          185,-
Neitsytsaaret (USA)                    195,-
Nepal                           195,-
Nicaragua                         190,-
Niger                           250,-
Nigeria                          215,-
Norja                           380,-
Norsunluurannikko                     355,-
Oman                           275,-
Pakistan                         165,-
Panama                          185,-
Papua - Uusi Guinea                    250,-
Paraquay                         185,-
Peru                           295,-
Portugali                         275,-
Puerto Rico                        245,-
Puola                           210,-
Qatar                           275,-
Ranska                          395,-
Romania                          205,-
Ruanda                          185,-
Ruotsi                          320,-
Saksa                           350,-
Salomonsaaret                       125,-
Sambia                          240,-
Samoa                           195,-
San Marino                        230,-
Sao Tome ja Principe                   245,-
Saudi-Arabia                       335,-
Senegal                          280,-
Seychellit                        290,-
Sierra Leone                       165,-
Singapore                         330,-
Slovakia                         230,-
Slovenia                         205,-
Somalia                          130,-
Sri Lanka                         155,-
St. Kitts ja Nevis                    325,-
St. Lucia                         300,-
St. Vincent ja Grenadiinit                325,-
Sudan                           230,-
Surinam                          250,-
Sveitsi                          380,-
Swazimaa                         190,-
Syyria                          330,-
Tadzikistan                        190,-
Taiwan                          285,-
Tansania                         160,-
Tanska                          380,-
Thaimaa                          280,-
Togo                           300,-
Tonga                           175,-
Trinidad ja Tobago                    200,-
Tshekki                          250,-
Tunisia                          265,-
Turkki                          220,-
Uganda                          175,-
Ukraina                          210,-
Unkari                          275,-
Uruguay                          205,-
Uusi-Seelanti                       280,-
Uzbekistan                        165,-
Valkovenäjä                        150,-
Vanuatu                          150,-
Venezuela                         260,-
Venäjä                          300,-
Vietnam                          135,-
Viro                           165,-
Yhdysvallat                        345,-
Zaire                           270,-
Zimbabwe                         130,-
Maa, jota ei ole erikseen mainittu            190,-

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 11 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suo- ritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 11 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on määrätty, Kostamuksen alueella tehdystä työmatkasta suoritettavan päivärahan enimmäismäärä on 184 markkaa.

13 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 39,50 markkaa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 79,00 markkaa.

14 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

15 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00-7.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 25 markkaa.

16 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

17 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sitä sovelletaan vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.