1157/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun lain (219/65) 2 § ja 2 luku,

näistä 2 luku sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla lailla (321/92), sekä

muutetaan lain nimike ja 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

Vakauslaki

18 §

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia siitä, mitä 3 §:ssä säädetään. Yksityisessä tapauksessa voi tällaisen poikkeuksen myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain tällä lailla kumotun 4 §:n 2 momentin ja 10 §:n nojalla 30 päivänä huhtikuuta 1992 annettu mittayksikköasetus (371/92) jää kuitenkin edelleen voimaan.

HE 231/93
TaVM 39/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.