1150/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee valtion ammatillisia oppilaitoksia, valtion ammatillisia opettajakoulutuslaitoksia, valtion kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten kouluja, Helsingin ranskalais-suomalaista koulua ja Suomalais-Venäläistä koulua.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät kuten kuulustelut, arvioinnit, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus, opintoneuvonta, opiskelutodistukset, opintosuorituksista annettavat todistukset sekä tutkintotodistukset ovat koulutuksellisista syistä ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen järjestämän opettajiksi aikovien pedagogisen peruskoulutuksen vakinaiselle opiskelijalle maksuttomia.

Nuorisokoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen, jatkolinjakoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, Helsingin ranskalais-suomalaisen ja Suomalais-Venäläisen koulun sekä kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten koulujen oppilasmaksuista säädetään erikseen.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtion ammatilliset oppilaitokset perivät kiinteän maksun, ovat:

1) yksityisopiskelijan arvosanan suorittaminen; kouluasteella 150 markkaa sekä opisto- ja ammatillisella korkea-asteella 250 markkaa, sekä

2) aikuiskoulutuksena järjestetty ammatillinen peruskoulutus; lukukausimaksu kouluasteella 200 markkaa sekä opisto- ja ammatillisella korkea-asteella 300 markkaa.

4 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka 1 §:ssä mainitut oppilaitokset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) opettajien jatko- ja täydennyskoulutus;

2) erilliset kurssit ja koulutustilaisuudet;

3) opetuksen yhteydessä tai muutoin valmistetut tai syntyneet tuotteet ja palvelut;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;

5) konsultointi;

6) työpalvelut;

7) opiskelija- ym. rekisteritulosteet;

8) oppilaitosten toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopiot ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.