1149/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös opetushallituksen maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) ammattikasvatushallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

2) kouluhallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

3) musiikkioppilaitoshallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

4) 2-osaiseen opetushallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa kummastakin tutkinnon osasta, sekä

5) 1-4) -kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus; 100 markkaa.

2 §

Suoritteita, jotka opetushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen liittyvä kustannustoiminta;

3) opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;

6) ilmoitukset opetushallituksen julkaisuissa;

7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;

8) opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopio- ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.