1147/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista

Valtioneuvosto on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetun kalastustulolain (621/75) 2 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1157/88), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Myytäväksi toimitetun silakan, joka täyttää kalan käsittelystä ennen kulutukseen ja jalostettavaksi toimittamista 25 päivänä toukokuuta 1984 annetun asetuksen (410/84) käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset, sekä sanotun asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaiset kokoluokitusvaatimukset, vähimmäishinnat ja tavoitehinnat vahvistetaan seuraaviksi:


                  vähimmäis-    tavoite-
                     hinta     hinta
                     mk/kg     mk/kg
1) teollisuussilakka, joka on 0-koko-
  luokkaa tai sitä suurempaa       1,65     2,90
2) teollisuussilakka, joka
  on 1-kokoluokkaa            1,00     2,25

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 19 päivänä marraskuuta 1992 antama päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista (1053/92).

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.