1139/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki väestönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1958 annetun väestönsuojelulain (438/58) 4 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa (304/90), sekä

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja 18 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Kunta pitää huolen kunnan alueella sen asukkaita varten yhteisesti tarvittavista väestönsuojelutoimenpiteistä sekä paikallisesta väestönsuojelukoulutuksesta ja -tiedottamisesta. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa väestönsuojeluun kuuluvat tehtävänsä joko kokonaan tai osittain yhteisesti.


16 §

Milloin kunnat ovat tehneet sopimuksen väestönsuojelun hoitamisesta joko kokonaan tai osittain yhteisesti, väestönsuojelulautakunnan tehtävistä huolehtivat sopimuksessa tarkoitetut kunnalliset toimielimet.

18 §

Milloin kunnat ovat tehneet sopimuksen väestönsuojelun hoitamisesta joko kokonaan tai osittain yhteisesti, voi väestönsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa sopimuksessa määrätyllä tavalla jonkin kunnan väestönsuojelupäällikkönä toimiva viranhaltija myös toisessa kunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 192/93
HaVM 18/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.