1131/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 29 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1978 ja 30 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla laeilla (745/78 ja 1714/91), uusi 3 momentti, seuraavasti:

29 a §

Työnantajalle 1 momentin mukaan määräytyvästä korvauksesta vähennetään työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta annetussa laissa (1130/93) perittäviksi säädettyjä maksuja vastaava määrä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan niihin tilikausiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen.

HE 265/93
StVM 36/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.