1128/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki hovioikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Hovioikeus voi ratkaista asian kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi vakinaista tai ylimääräistä jäsentä ja asian esittelijä. Esittelijän tulee olla hovioikeuden viskaali tai vähintään kolme vuotta viskaalin virkaa hoitanut hovioikeuden esittelijä. Jäsenillä ja esittelijällä on tällöin yhtäläinen äänioikeus.

Kahden jäsenen ja esittelijän muodostamassa kokoonpanossa voidaan ratkaista asioita myös suullisessa käsittelyssä.

2 §

Esittelijällä on hallitusmuodossa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa.

3 §

Hovioikeuden presidentti antaa tarkemmat määräykset 1 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon käyttämisestä. Kahden jäsenen ja esittelijän kokoonpanossa ei kuitenkaan saa ratkaista sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) tai oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain (650/73) mukaan ratkaistavia asioita.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1995 loppuun saakka. Sitä sovelletaan asioihin, jotka tänä aikana ratkaistaan hovioikeudessa.

HE 140/93
LaVM 23/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.