1109/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Opetusministeriön päätös Suomen Akatemian eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen Akatemian julkisoikeudellisia suoritteita ovat päätökset:

1) tutkimushankkeiden ja tutkijankoulutuksen rahoittamisesta;

2) tutkimustulosten tunnetuksi tekemisen ja julkaisutoiminnan tukemisesta;

3) tieteellisten seminaarien ja muiden vastaavien kokouksien tukemisesta;

4) apurahoista; sekä

5) muut päätökset tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi.

Edellä mainitut suoritteet ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat tilatut tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit, muut tieteellistä asiantuntemusta vaativat asiantuntijapalvelutehtävät sekä hallinnolliset ja tekniset palvelutehtävät, joita akatemia suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä, sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

3 §
Kirjasto- ja tietopalvelut

Suomen Akatemian kirjasto- ja tietopalveluihin sovelletaan opetusministeriön päätöstä korkeakouluissa kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Korkeakouluneuvos
Hannes Jumppanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.