1104/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annettuun lakiin (111/89) uusi 16 a § seuraavasti:

16 a §
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Takuukeskuksen päätökseen takuun tai takauksen myöntämisestä taikka takuun tai takauksen ehtojen muuttamisesta ei saa hakea muutosta valittamalla. Valittaa ei myöskään saa, jos ratkaisu pääasiassa riippuu päätöksen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden harkitsemisesta.

Takuukeskuksen takuuta tai takausta koskeva korvauspäätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta siten kuin yleisissä takuu- ja takausehdoissa tarkemmin määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa myönnettyihin takuisiin ja takauksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 232/93
TaVM 35/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.