1103/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilainoista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilainoista 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (538/92) 2 § ja 4 §:n 2 momentti, näistä 2 § sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1220/92), seuraavasti:

2 §

Tämän lain mukaista lainaa ja rahoitusta voidaan hyväksyä korkotukilainoiksi 1 päivästä elokuuta 1992 31 päivään joulukuuta 1995 yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan määrästä.

4 §

Valtion varoista maksettavan korkohyvityksen vuotuinen määrä on enintään viisi prosenttiyksikköä. Korkohyvitystä maksetaan kuuden vuoden ajan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 166/93
TaVM 37/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.