1018/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki kaavoitusalueiden jakolain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakolain (101/60) 69 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1990 annetussa laissa (29/90), seuraavasti:

69 §

Maaoikeudelle saapuneen muutoksenhakemuksen tai 67 §:n 3 momentin mukaisesti tutkittavaksi alistetun asian käsittelystä ja muutoksen hakemisesta maaoikeuden päätökseen on vastaavasti voimassa, mitä jakolaissa säädetään maanmittaustoimituksen osalta. Maaoikeuteen tulleen toimituksen osalta on suoritettava 67 §:n 1 momentissa tarkoitettu tarkastus. Jakolain mukaan toimitusinsinöörille tai toimitusmiehille kuuluvat tehtävät suorittaa kiinteistöinsinööri ja maanmittaustoimistolle kuuluvat tehtävät rakennuslautakunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 189/93
LaVM 16/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.