975/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 15 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1011/87), seuraavasti:

15 §

Perusturvaosuuteen katsotaan kuuluvan kokonaiskustannuksista sairausvakuutuslain (364/63) mukaisia päivärahakuluja 11,7 prosenttia ja sairaanhoitokuluja 6,0 prosenttia, kansaneläkelain (347/56) mukaisia lisäosakuluja tai niitä vastaavia kuluja 4,2 prosenttia, perhe-eläkelain (38/69) mukaisia eläkekuluja 0,22 prosenttia sekä maatalousyrittäjien eläkelain mukaisia eläkekuluja 5,4 prosenttia, kuitenkin siten, että kolmea viimeksi mainittua prosenttilukua korotetaan vuosittain alkaen vuodesta 1995 vastaavasti 0,34, 0,02 ja 0,47 prosenttiyksikköä.

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus on 33,8 prosenttia ja valtion osuus niin ikään 33,8 prosenttia kokonaiskustannuksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 148/93
StVM 20/93

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.