962/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1994

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä liikevaihtoverolain (559/91) 1 §:ssä säädetään liikevaihtoveron saajasta, tilitetään vuonna 1994 kansaneläkelaitokselle liikevaihtoveron tuotosta 1 800 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Kansaneläkelaitokselle 1 momentin mukaan tilitettävästä määrästä tilitetään kansaneläkerahastoon 1 600 miljoonaa markkaa ja sairausvakuutusrahastoon 200 miljoonaa markkaa.

2 §

Kansaneläkelaitoksen osuus liikevaihtoverosta tilitetään kalenterikuukausittain. Kunakin kalenterikuukautena tilitetään 1/12 1 §:n 2 momentin mukaisista määristä kansaneläkerahastoon ja sairausvakuutusrahastoon.

3 §

Kuukausierät tilitetään veronkantolaissa (611/78) tarkoitettujen kansaneläkelaitokselle tilitettävien vakuutusmaksujen tilityspäivänä.

4 §

Tässä laissa tarkoitettujen tilitysten tekemisestä ja siihen liittyvästä maksatuksesta huolehtii verohallitus tai sen määräämä lääninverovirasto.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lakia sovelletaan kansaneläkelaitokselle vuodelta 1994 tilitettävään liikevaihtoveroon.

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelaitokselle tilitettävästä liikevaihtoverosta, sovelletaan vastaavasti arvonlisäveroon, jos arvonlisäverolaki tulee voimaan vuoden 1994 aikana.

HE 161/93
VaVM 45/93

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.