944/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 9 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (633/93) ja 9 §:n 3 momentti 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1002/92), seuraavasti:

9 §

Vehnän, ohran ja kauran vientikustannusmaksu on 20 penniä ja rukiin vientikustannusmaksu on 70 penniä viljaliikkeen ostamalta, välittämältä, rehuksi valmistamalta tai myyntitarkoitukseen jauhamalta viljakilolta.


Jos viljelijän rukiista saama hinta vientikustannusmaksun vähentämisen jälkeen kuitenkin alittaa myyntihetkellä voimassa olevan vientikustannusmaksulla alennetun ohran kausiporrastetun tavoitehinnan, vientikustannusmaksua on alennettava alitusta vastaavalla määrällä kuitenkin enintään 70 penniä kilolta.


Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 1993 ja sitä sovelletaan rukiin vientikustannusmaksun osalta 1 päivästä elokuuta 1993 lukien.

HE 115/93
VaVM 36/93

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.