939/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Laki lääkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 25 § ja 26 §:n 2 momentti, niistä 25 § sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (248/93), sekä

muutetaan 23 §, 24 §:n 2 momentti sekä 70 §,

sellaisina kuin niistä ovat 23 ja 70 § osittain muutettuina mainitulla 8 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla lailla, seuraavasti:

Maksut
23 §

Edellä 21 §:ssä tarkoitettuun lupaan liittyvistä maksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Maksut voidaan määrätä suoritettavaksi etukäteen. Myönnettyihin myyntilupiin kohdistuvista suoritteista perittävät maksut voidaan määrätä suoritettavaksi kokonaan tai osittain vuosimaksuna.

Luvan voimassaolo
24 §

Lupa lakkaa olemasta voimassa, jos 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty ja 23 §:ssä tarkoitettua vuosimaksua ei ole suoritettu määräajassa.

70 §

Edellä 69 §:ssä tarkoitettuun lupaan liittyvistä maksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Maksut voidaan määrätä suoritettavaksi etukäteen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 171/93
StVM 19/93

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.