933/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä veronkantolain 18 c §:ssä säädetään, yhtiöveron hyvityksestä johtuvat muutokset veronsaajille tehtävissä tilityksissä käytettäviin maksuunpanosuhteisiin tehdään tämän lain mukaisesti.

2 §

Veronkantolain 16-18 b §:ssä tarkoitetuissa tilityksissä sovellettaviin maksuunpanosuhteisiin ei sisällytetä yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa (1232/88) tarkoitettuja osingonsaajien hyväksi luettuja yhtiöveron hyvityksiä.

Veronsaajien maksuunpano-osuuksista yhtiöveron hyvityksen johdosta tehtävät vähennykset saadaan laskemalla veronsaajittain yhteen 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut vähennysmäärät.

3 §

Veronsaajien maksuunpano-osuuksista tehtävä ensisijainen vähennys saadaan jakamalla kunkin verovelvollisen hyväksi luettu yhtiöveron hyvitys tämän maksettavaksi pantujen verojen suhteessa ja laskemalla näin saadut määrät veronsaajittain yhteen.

Verovelvollisen maksettavaksi pantujen verojen määrän ylittävää osaa yhtiöveron hyvityksestä ei sisällytetä ensisijaiseen vähennykseen.

4 §

Veronsaajien maksuunpano-osuuksista tehtävä toissijainen vähennys kohdistetaan veronsaajien rasitukseksi seuraavasti:

1) viidesosa koko maassa verovuodelta 1992 hyväksi luetuista yhtiöveron hyvityksistä, kuitenkin enintään yhteenlasketut ensisijaiset hyvitykset ylittävä osa hyvityksistä, vähennetään veronsaajien maksuunpano-osuuksista samassa suhteessa kuin näiden hyväksi maksuunpantu yhtiövero on verovuodelta 1991 toimitetussa ensimmäisessä veronkantolain mukaisessa oikaisutilityksessä;

2) loppuosa ensisijaisiin vähennyksiin sisältymättömästä yhtiöveron hyvityksestä jaetaan veronsaajien maksuunpano-osuuksista vähennettäväksi ensisijaisten vähennysten suhteessa.

Jos veronsaajan edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu maksuunpano-osuus veronkantolain 18 c §:n mukaisten vähennysten jälkeen on negatiivinen, katsotaan osuuden suuruudeksi nolla markkaa.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1993.

Lakia sovelletaan verovuodelta 1992 veronsaajille tehtävässä maksuunpanotilityksessä. Muissa verovuotta 1992 koskevissa tilityksissä menetellään siten kuin säädetään veronkantolain 18 c §:ssä, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 1992.

HE 109/93
VaVM 41/93

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.