928/1993

Annettu Tampereella 1 päivänä marraskuuta 1993

Työministeriön päätös työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ilmoittamisesta

Työministeriö on työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 13 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (17/93), määrännyt seuraavaa:

1 §

Työnantajan on ilmoitettava työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen nimet ja osoitteet Työturvallisuuskeskukselle.

Milloin työnantajana on ministeriö, valtion virasto, laitos tai liikelaitos, ilmoitus tehdään Valtiokonttorille.

2 §

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Työturvallisuuskeskus ja Valtiokonttori huolehtivat tarvittavien lomakkeiden jakelusta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan työsuojeluhallituksen helmikuun 27 päivänä 1974 antama päätös koskien työnantajan ilmoitusta eräistä lakimääräisistä ilmoitusvelvollisuuksista (721/ 01/74) sekä kesäkuun 27 päivänä 1974 antama päätös koskien työnantajan ilmoitusta eräistä lakimääräisistä ilmoitusvelvollisuuksista valtion ollessa työnantajana (721/01/74).

Tampereella 1 päivänä marraskuuta 1993

Osastopäällikkö
Mikko Hurmalainen

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.